Sociální bydlení
a stavby pro seniory

Ubytování pro mentálně postižené - Franeker, NL