Patrová školka

Pro 100 dětí.

Dvoupodlažní školka se čtyřmi třídami byla postavena během tří měsíců. Každá třída, včetně sociálního zařízení, je barevně odlišena a má svou vlastní výdejnu jídla. Společným prostorem pro všechny třídy je hrací místnost. Doprava jídel do prvního patra je řešena výtahem. Opláštění budovy je řešeno z části kvalitním dřevěným obkladem a z části probarvenou omítkou s dětskými motivy.